Contact us

202 Hendrik Verwoerd Road
Eldoraigne Centurion Gauteng South Africa
Phone: 012 653 4805
Mobile: 082 553 0841
Mobile: 079 491 3232

Ons Span By Exclusive Caravans

Exclusive Caravans
Lourens Nolte is die trotse eienaar van Exclusive Caravans. Ek het die besigheid op ʼn baie klein skaal begin om myself stadig maar seker in die woonwa mark te vestig.  Soos tyd aan beweeg het, het ek ʼn groot liefde vir die kamp bedryf begin ontwikkel. Dis vir my so lekker om ʼn onervare (nuwe & gesoute) kamper raad en advies te gee rondom die kampeer wêreld.

Ons by Exclusive Caravans wil altyd deel wees van ons kliënte se kamp stories en saam lag oor daai laat nag  kamp vuur grappe en stories (Dan praat die voggie mos lekker hahaha)… Ja dis lekker, dis mos waaroor kamp gaan nè? Elke kamp los spesiale herinneringe, of dit nou gereën het en of die son die rook uit almal gebrand het, dit bly great.

By Exclusive Caravans wil ons altyd hê die kamper moet tevrede en opgewonde wees oor sy Winskoop Woonwa! ʼn Woonwa is nie net ʼn wa nie, dit word deel van jou huis & gesin. Dis jou huis vêr van die huis af. Ons maak seker dat die woonwa wat jy by ons koop... gediens, padwaardig, skoon & 100% werkend is! Onthou, dis jou huis!

Indien daar dalk ʼn probleem opduik, is ONS ALTYD bereid om die probleem op te los en inspeksie in te stel om die oorsaak van die fout te vind. Sodoende hou ons ons Kamper gelukkig, en dit is vir ons uiters belangrik (HAPPY CAMPER). Exclusive Caravans bied ons kliënte altyd die beste opsies vir die koop, asook die verkoop van ʼn Woonwa. Ons koop ons woonwaens Kontant (EFT) aan. 99% van ons voorraad is die eiendom van Exclusive Caravans, dus beloop die verkoper geen risiko van bedrog of diefstal nie. Sy belange word ten alle tye 1ste gestel!!!

Indien ʼn kliënt sy Woonwa by ons wil parkeer om te verkoop, word ʼn koopooreenkoms dokument voltooi waarin die verkoper gerus gestel word dat, as sy Woonwa op ons perseel te koop staan, die Woonwa verseker is by Zurich Versekeraars en daar 24uur sekuriteit is. By ons is U Woonwa veilig!!! Ons Bied ook Finansiering aan vir ons kliënte. Dit word behartig deur Wesbank (ons het op hierdie bank besluit omdat hulle die beste Rente Koerse asook Termyne aanbied).
Kom besoek ons gerus en kom vra vir enige raad of advies! Julle hoef nie altyd te koop nie, ons luister en help graag.
 

Our Team At Exclusive Caravans

Lourens Nolte is the proud owner of Exclusive Caravans. I started the business on a very small scale to slowly establish myself in the caravanning market. As time moved on, I started to develop a great love for the camping industry. It's so nice for me to advise and help an inexperienced, new or seasoned camper in the world of camping. We at Exclusive Caravans always want to be part of our clients' camp stories and laugh together with them about the jokes and stories that get told around those late night campfires... Yes it's nice, that's what camping is all about right? Each camp leaves special memories, whether it rains or whether the sun burns the smoke out of everybody, it's still great.

At Exclusive Caravans we want the camper to always be happy and excited about his bargain Caravan! A caravan is not just a caravan; it becomes a part of your home & family... It's your home away from home. We ensure that the caravan you buy from us is... serviced, roadworthy clean & 100% working! Remember, it is your home!

In case a problem arises, we are always willing to solve the problem and do inspection to find the cause of the problem. That way we keep our Campers happy, and that is extremely important to us (HAPPY CAMPER). Exclusive Caravans always offer our clients the best options for buying and selling of caravan. We buy our caravans Cash (EFT). 99% of our stocks is the property of Exclusive Caravans, so the seller amounts to no risk of fraud or theft. His interests are always put 1st!!!

If a customer parks his caravan with us to sell, a sales agreement document is completed reassuring the owner that, while his caravan is on our premise, the Caravan is insured by Zurich Insurers and under 24 hour security . With us Your Caravan is safe!!! We Offer Financing to our customers, managed by West Bank (we decided on this bank because they offer the best Interest Rates and Terms).

Come visit us and ask for any advice! You do not always have to buy; we will gladly listen to, and assist you!!!

You must have javascript and cookies enabled to use this form

[* Indicates required fields]

Your Name and Surname*


Your Contact Number*


Your E-Mail Address*


Your Location (Town and Province)*


Your message to us

If you can see the following field please leave it blank
Send me a copy of this email

For Sale