Diens & Herstelwerk

Wanneer laas is U woonwa Gediens of Geherseël? Ons bied U die geleentheid om U Woonwa vir ons te bring vir ʼn Diens of Herseëling. Ons bied strukturele herstelwerk, asook die installering van Dubbeldeur yskaste & Split Unit - Air Cons.

Alle herstelwerk word op ons perseel gedoen. Indien U ʼn kwotasie versoek op Herstelwerk, ʼn Diens of Herseëling, kan ons dit ongelukkig nie telefonies doen nie, as gevolg van die feit dat ons die woonwa sal moet inspekteur vir ʼn Akkurate Kwotasie.

Services & Repairs

When last was your caravan serviced or resealed? We offer you the opportunity to bring your Caravan to us for Service or resealing. We provide structural repairs, as well as the installation of double door fridges & Split Unit - Air cons.

All repairs are done on our premises. If you request a quote on repairs, services or resealing, we can unfortunately not do it telephonically due to the fact that we will need to inspect the caravan for an Accurate Quotation.